Vedtægter for E/F Hegnsgården 

Tryg på download for at åbne dem

Vedtægter+med+tillæg+2017 - 08-04-2020.pdf