Generalforsamling 2021

 tirsdag den 16. marts 2021

Husk! Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar i det år generalforsamlingen holdes

Da vi har Corona virus kan generalforsamlingen blive udsat eller afholdt på anden måde

Der vil blive orienteret om dette senere 

Mvh. 

Bestyrelsen