Generalforsamling 2020

Da vi har Corona virus blev generalforsamlingen fra marts udsat og blev holdt

 tirsdag den 18.august 2020

Mvh. 

Bestyrelsen